Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza

PODATKI O PARTNERSKI ORGANIZACIJI

 

Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza

Andragoški zavod Maribor

 

 

 

Naslov:

Maistrova ulica 5, 2000 Maribor

Telefon:

+386 2 234 11 11

Fax:

+386 2 234 11 22

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.azm-lu.si

Vrsta organizacije:

javni zavod

Velikost organizacije:
(število zaposlenih)

24

Leto ustanovitve:

1922

Direktorica:

Irena Urankar

 

POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

Naše poslanstvo je ponuditi udeležencem vseh generacij kvalitetno, celostno vseživljenjsko izobraževanje in svetovanje, ki bo vsakemu zagotavljalo polno osebno in ustvarjalno profesionalno življenje.
Vizija AZM-LU je postati eden od vodilnih javnih zavodov za izobraževanje odraslih v jugovzhodni Evropi. Naše odlike so in bodo ostale: kvaliteta, zanesljivost, profesionalnost in evropske dimenzije.
Naše vrednote so:

  • strokovnost, zanesljivost, spoštljiv in prijazen odnos do udeležencev
  • znanje, ustvarjalnost, prilagodljivost in dobra organiziranost
  • korektnost in odgovornost v odnosih
  • stalno uvajanje najnovejših pedagoških in andragoških pristopov
  • sproščeno in ustvarjalno vzdušje.


KRATKA PREDSTAVITEV VSEH DEJAVNOSTI

Pomemben cilj AZM-LU je izobraževanje ljudi za potrebe trga dela, zato sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje in drugimi pomembnimi ekonomskimi in družbenimi ustanovami. Zavod ponuja programe za pridobitev formalne in neformalne izobrazbe. V prvo skupino sodi osnovnošolsko, srednješolsko ter jezikovno izobraževanje, v drugo pa široka paleta programov neformalnega izobraževanja, od jezikovnih tečajev, računalniškega izobraževanja, študijskih krožkov in še česa. Zavod se je zadnje desetletje uveljavil predvsem na področju mednarodnih projektov ter v svoje lokalno okolje skozi mednarodno sodelovanje vnaša inovativne izobraževalne pristope.
Pomemben del naše dejavnosti predstavlja delo z ranljivimi skupinami, predvsem Romi ter starejšimi odraslimi.


KRATKA PREDSTAVITEV DELA S CILJNO SKUPINO ROMOV, ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN STAREJŠIMI ODRASLIMI

Romi so za AZM-LU pomembna ciljna skupina. V zadnjih letih prevladujejo v OŠ za odrasle, zato smo dobro seznanjeni s specifikami romske populacije v Mariboru. Od leta 2008 izvajamo na zavodu usposabljanje za romskega pomočnika.

Za odrasle s posebnimi potrebami izvajamo program UŽU Moj Korak, katerega namen je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, ki udeležencem omogočajo večjo samostojnost in višjo kakovost življenja.

Starejšim odraslim je na voljo univerza za tretje življenjsko obdobje, v okviru katere pridobivajo računalniška, jezikovna in druga aktualna znanja ter izražajo svojo ustvarjalnost.

 

 

 

 

logo_MSS_barvni_238 ess_color
 
(c) ZIK Crnomelj 2009
Produkcija: ViDIT