Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) je pričel z izvajanjem triletnega projekta Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine, ki je namenjen starejšim odraslim, pripadnikom romske skupnosti in odraslim s posebnimi potrebami.


ZIK Črnomelj je poslovodeči v konzorciju za projekt Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine. Projektni partnerji so Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza Murska Sobota, Razvojno izobraževalni center Novo mesto in Ljudska univerza Kočevje. Projekt tako poteka v Beli krajini in Dolenjski, na Kočevskem, v Prekmurju in na Štajerskem.


Gre za inovativni pristop, kjer se strokovnjakom iz področja izobraževanja odraslih pridružijo pri svetovanju še starejši prostovoljci in duhovniki treh veroizpovedi v Sloveniji, večinske katoliške, nato še muslimanske in evangeličanske. Projekt bo prispeval k izboljšanju položaja pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji, odraslim s posebnimi potrebami in starejšim odraslih s poudarkom na izboljšanju kakovosti njihovega življenja in večji socialni vključenosti.


Projekt se bo izvajal do leta 2011. MŠŠ ima 15 % udeležbo in je posrednik pridobivanja sredstev iz Evropskih socialnih skladov, ki zagotavljajo 85 % sredstev.

 

 

 

logo_MSS_barvni_238 ess_color
 
(c) ZIK Crnomelj 2009
Produkcija: ViDIT