LU Kočevje

PODATKI O PARTNERSKI ORGANIZACIJI

 

LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE

 

 

ljudska_univerza_kocevje_logo1

Naslov:

Trg Zbora odposlancev 30

Telefon:

01 893 82 70, 01 893 82 72

Fax:

01 893 82 75

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.lu-kocevje.si

Vrsta organizacije:

javni zavod

Velikost organizacije:
(število zaposlenih)

8

Leto ustanovitve:

03. oktober 1959

Direktorica:

Lili Štefanič, prof.

 

POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

Poslanstvo našega zavoda je izobraževanje odraslih, spodbujanje razvoja človeških virov, zvišanje izobrazbene strukture prebivalstva s hkratnim povezovanjem in sodelovanjem z lokalno skupnostjo, s poslovnimi partnerji in slovenskimi javnimi ustanovami ter vključevanjem v mednarodne projekte.


Naša vizija je utrjevanje prepoznavnosti naše ustanove od Turjaka do Kolpe ter razvijanje kvalitetne in celovite ponudbe formalnih in neformalnih oblik izobraževanja za vse generacije.


Trdno jedro naše vizije smo zgradili s strokovnostjo, skupinskim delom, fleksibilnostjo, dobrimi medsebojnimi odnosi in poštenostjo.


KRATKA PREDSTAVITEV VSEH DEJAVNOSTI

Naše formalno in neformalno izobraževanje ter programe smo oblikovali tako, da ustrezajo otrokom, mladini, odraslim in najstarejšim, v zadnjem obdobju predvsem predstavnikom ranljivih skupin. Bogata ponudba obsega osnovno šolo za odrasle, nižje poklicno izobraževanje, triletne poklicne šole, štiriletne srednje šole, poklicno tehniško izobraževanje, višješolski strokovni program, priprave na pridobitev certifikata, nacionalne poklicne kvalifikacije, jezikovno in računalniško izobraževanje, izobraževanje in usposabljanje za potrebe dela , za odrasle s posebnimi potrebami , za starejše odrasle in izobraževanje za brezposelne osebe.

V našem zavodu imamo tudi Središče za samostojno učenje in Svetovalno središče, ponujamo pa tudi učno pomoč. Izvajamo in sodelujemo v različnih projektih.


KRATKA PREDSTAVITEV DELA S CILJNO SKUPINO ROMOV, ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN STAREJŠIMI ODRASLIMI

Ljudska univerza Kočevje je v sklopu evropskih smernic zmanjševanja družbene izključenosti in socialne ogroženosti leta 2003 začela s programom integracije in socializacije Romov. Izvedli smo več Socializacij ter organizirali enodnevno delavnico Romske ženske to zmoremo. V letih od 2004 dalje se v program osnovne šole za odrasle vključujejo intenzivno tudi odrasli Romi med katerimi smo v šolskem letu 2007/2008 podelili 15 zaključnih spričeval .
Uspešno smo sodelovali tudi v projektu EQUAL, v okviru katerega smo analizirali izobrazbeno strukturo odraslih Romov na področju izobraževanja in usposabljanja po zaključeni osnovnošolski obveznosti ,oblikovali bazo podatkov za potrebe dela v Romskem zaposlitvenem centru ter skupaj s partnerji osnovali in pilotno izvedli dve nacionalni poklicni kvalifikaciji, primerni izobrazbi in poklicnim interesom Romov.
Odraslim s posebnimi potrebami ponujamo vključevanje v programe usposabljanja za življenjsko uspešnost ter delavnice na področju razvoja pozitivnega čustvovanja, IKT tehnologije in vzpodbujanju gibalne aktivnosti.
Starejši odrasli se združujejo, ustvarjajo in izobražujejo kot študentje univerze za III. življenjsko obdobje, ki deluje v organizaciji Ljudske univerze Kočevje v Kočevju, Ribnici in Velikih Laščah, v ostalih sosednjih občinah pa svoje znanje razširjajo z udeležbo na točkah vseživljenjskega učenja, ki delujejo v okviru projekta Centra vseživljenjskega učenja Dolenjska.

 

 

 

logo_MSS_barvni_238 ess_color
 
(c) ZIK Crnomelj 2009
Produkcija: ViDIT