LU Murska Sobota

PODATKI O PARTNERSKI ORGANIZACIJI

 

Ljudska univerza Murska Sobota

 

 

lu-ms

 

 

Naslov:

Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota

Telefon:

02-536-15-60

Fax:

02-532-16-24

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.lums.si

Vrsta organizacije:

javni zavod

Velikost organizacije:
(število zaposlenih)

14 redno, 6 javna dela

Leto ustanovitve:

1959

Direktorica:

Vesna Laissani

 


POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

Vizija organizacije je postati mednarodno odprt in prepoznavni javni zavod na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji z visoko kakovostno dejavnostjo, s kreativnimi pristopi učenja, prijaznostjo do udeležencev in okolja ter uresničiti razvojne usmeritve in cilje na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem področju.

Poslanstvo je ustvariti vzpodbudno okolje za izobraževanje in vseživljenjsko učenje odraslih in mladine v različnih pogojih in v vseh življenjskih obdobjih, ponujati in nenehno ustvarjati nove visoko kakovostne in zanimive izobraževalne programe, z nasveti, informacijami, učnimi metodami, tehnikami in pristopi omogočati nenehen razvoj posameznika, razvijati kulturo učenja kot splošno in osebno vrednoto sodobnega človeka ter sodelovati s partnerji v lokalnem okolju, nacionalnem in mednarodnem okolju.

Vrednote so profesionalnost, iskreni odnosi med zaposlenimi, udeleženci, zunanjimi sodelavci in partnerji v lokalnem okolju, kakovost, znanje, informiranost, lojalnost, povezovanje s partnerji, odprtost do okolja, strpnost do drugačnosti.


KRATKA PREDSTAVITEV VSEH DEJAVNOSTI

Razvijamo formalne, neformalne programe in programe za pomoč pri učenju.
Področja formalnega znanja: osnovnošolsko izobraževanje, izobraževanje za pridobitev poklica, srednješolski in študijski programi, tuji jeziki, računalniško izobraževanje, samostojno učenje, svetovalno središče, program PUM - Projektno učenje za mlajše odrasle, učna pomoč, neformalno znanje (Univerza za tretje življenjsko obdobje, študijski krožki, predavanja, seminarji, okrogle mize, posveti, izleti, prireditve ob Tednu vseživljenjskega učenja, CVŽU Pomurje - Center vseživljenjskega učenja Pomurje (ISIO, 10 TVŽU - točk vseživljenjskega učenja).


KRATKA PREDSTAVITEV DELA S CILJNO SKUPINO ROMOV, ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN STAREJŠIMI ODRASLIMI

Prepoznavni smo pri delu z ranljivimi skupinami, želimo se razvijati profesionalno, cenimo kvalitetne storitve in se zavedamo pomena vseživljenjskega učenja, zato delamo z vsemi generacijami. Izobražujemo računalništvo in jezikovna izobraževanja za različne ranljive skupine: slepi, gluhi, paraplegiki, sodelujemo z njihovimi društvi in člani.

Vodimo in koordiniramo delo Društva U3, ki šteje 1600 članov in so zelo aktivni pri organiziranju jezikovnih tečajev, računalništva, tečajev za prosti čas, izletov in ekskurzij.

V projektu Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje izobražujemo 31 romskih pomočnikov v Murski Soboti, Mariboru in Novem mestu za delo z učenci in starši v osnovnih šolah in izobražujemo romske starše. V Murski Soboti in Lendavi vodimo 105-urni program PPERO - Poseben program za etnično skupino Romov. Izvajamo programe UŽU MI - Most do izobrazbe in UŽU MK- Moj korak za pripadnike ranljivih skupin, ki želijo izboljšati splošno pismenost in funkcionalna znanja.


 

 

logo_MSS_barvni_238 ess_color
 
(c) ZIK Crnomelj 2009
Produkcija: ViDIT