Osnovni podatki o projektu

Ime projekta:
Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine

Izvajalci projekta:
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, poslovodeči partner in projektni partnerji Andragoški zavod – Ljudska univerza Maribor, Ljudska univerza Kočevje, Ljudska univerza Murska Sobota in Razvojno izobraževalni center Novo mesto.

Trajanje projekta:
od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011.

Cilj projekta:
z razvojem treh modelov svetovanja za osebe s posebnimi potrebami, Rome in starejše odrasle prispevati k izboljšanju položaja najbolj ranljivih ciljnih skupin s poudarkom na izboljšanju kakovosti njihovega življenja in večji socialni vključenosti.

Inovativnost projekta:
gre za inovativni pristop, kjer se strokovnjakom iz področja izobraževanja odraslih pridružijo pri svetovanju še starejši prostovoljci in duhovniki treh veroizpovedi v Sloveniji, večinske katoliške, muslimanske in evangeličanske.

 

 

logo_MSS_barvni_238 ess_color
 
(c) ZIK Crnomelj 2009
Produkcija: ViDIT