Rezultati projekta
  • razviti trije novi modeli svetovanja, in sicer model svetovanja za osebe s posebnimi potrebami, model svetovanja za Rome in model svetovanja za starejše odrasle,
  • nova e-gradiva za usposabljanje svetovalcev ranljivim ciljnim skupinam,
  • usposobljeni svetovalci za ranljive ciljne skupine iz vrst izobraževalcev, duhovnikov, starejših prostovoljcev in prostovoljcev Romov,
  • zvedeno pilotno uvajanje modelov v prakso v Beli krajini in na Dolenjskem, na Kočevskem, v Prekmurju in Podravju,
  • zaživela je spletna stran projekta: http://www.modeli-svetovanja.si/,
  • zbornik projekta
 

 

logo_MSS_barvni_238 ess_color
 
(c) ZIK Crnomelj 2009
Produkcija: ViDIT