RIC Novo mesto

PODATKI O PARTNERSKI ORGANIZACIJI


RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

 

 

RIC NM

Naslov:

Ljubljanska cesta 28, 8000 Novo mesto

Telefon:

07 393 45 50

Fax:

07 393 45 67

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.ric-nm.si

Vrsta organizacije:

javni zavod

Velikost organizacije:
(število zaposlenih)

18

Leto ustanovitve:

1994

Direktorica:

Marjeta Gašperšič

 


POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

Od temeljnega cilja »omogočati izobraževanje odraslim prebivalcem«, je RIC Novo mesto prerasel v andragoško središče z opredeljenim poslanstvom:

 • ustvarjati kakovostne izobraževalne programe in vzpodbudno okolje za vseživljenjsko učenje občanov,
 • omogočati nenehen razvoj in napredek posameznika,
 • skupaj s partnerji razvijati kulturo učenja kot splošno in osebno vrednoto slehernega človeka.

Naša vizija je »postati eden vodilnih javnih zavodov na področju vseživljenjskega izobraževanja odraslih v Sloveniji z razvito visoko kakovostno dejavnostjo, ki bo uresničevala razvojne usmeritve in cilje, ki so vpeti v nacionalno in lokalno strategijo izobraževanja odraslih.
Skozi strokovne in življenjske izkušnje smo določili, da bomo skrbno negovali vrednote:

 • Raznovrstne možnosti za učenje in izobraževanje odraslih
 • Pestrost in aktualnost vsebin
 • Sodobni pedagoški pristopi
 • Strokovni in prijazni predavatelji
 • Prijetno učno okolje
 • Dostopnost za vse
 • Informiranje, svetovanje in pomoč pri načrtovanju izobraževanja in pri učenju
 • Sodelavci s posluhom za potrebe ljudi


KRATKA PREDSTAVITEV VSEH DEJAVNOSTI

Naše temeljne usmeritve so vpete v prizadevanja za usklajeno delovanje in povezovanje znotraj organizacije kot tudi v aktivno sodelovanje v okolju.
S sofinanciranjem Evropskih strukturnih skladov, naših ministrstev in lokalne skupnosti izvajamo vrsto projektov, programov in dejavnosti v podporo odraslim pri vseživljenjskem učenju.


KRATKA PREDSTAVITEV DELA S CILJNO SKUPINO ROMOV, ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN STAREJŠIMI ODRASLIMI

Pripadniki romske skupnosti, odrasli s posebnimi potrebami in starejši odrasli so ciljne skupine, ki so pri nas deležne posebne pozornosti. Med programi formalnega izobraževanja se vključujejo v različne programe: Osnovna šola za odrasle, Srednje izobraževanja in Usposabljanje za življenjsko uspešnost. Obiskujejo, posebej starejši odrasli preko članstva Univerze za tretje življenjsko obdobje, tudi različne programe splošnega izobraževanja, ki so namenjeni pridobivanju znanja in spretnosti za večjo funkcionalno pismenost, kvalitetnejše življenje in sobivanje z večinskim prebivalstvom.

 

 

logo_MSS_barvni_238 ess_color
 
(c) ZIK Crnomelj 2009
Produkcija: ViDIT