ZIK Črnomelj

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ

 

 

zik_logo

 

 

Naslov:

Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj

Telefon:

**386 (0)7 30 61 390, **386 (0)7 30 61 392

Fax:

**386 (0)7 30 61 393

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zik-crnomelj.si

Vrsta organizacije:

javni zavod

Velikost organizacije:
(število zaposlenih)

10 redno zaposlenih in 2 preko javnih del

Leto ustanovitve:

1959

Direktorica:

mag. Nada Žagar

 


POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

ZIK Črnomelj utrjuje položaj osrednje belokranjske ustanove za izobraževanje odraslih, ki nudi svetovanje in celovito ponudbo izobraževalnih in kulturnih programov. Vključujemo se v evropske projekte, ki spodbujajo razvoj človeških virov in odpravljajo izobrazbeni primanjkljaj v našem okolju. Ustvarjamo takšno organizacijsko klimo, ki spodbuja zaposlene za razvoj socialnih programov in enakih možnosti za učenje. Velik poudarek dajemo sodelovanju in povezovanju z vsemi partnerji. Prizadevamo si za večjo kakovost na vseh področjih našega delovanja. Poslanstvo ZIK je vseživljenjsko učenje za vse in vsakogar, ki se rad uči in spreminja. ZIK odlikuje več kot štiridesetletna tradicija, ki kaže na stalnost in trdno vpetost v okolje, na drugi strani pa prilagodljivost, saj nenehno sprejema nove izzive.


KRATKA PREDSTAVITEV VSEH DEJAVNOSTI

ZIK organizira in izvaja programe na področju izobraževanja odraslih in kulture. Ustvarjamo vzpodbudno okolje za učenje na področju programov za pridobitev izobrazbe (osnovna šola za odrasle, trgovec, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja), splošnoizobraževalnih programov (tuji jeziki, računalništvo), programov in projektov za posebne ciljne skupine (starejši odrasli, ljudje s posebnimi potrebami, Romi). Smo enota višjih in visokih šol. ZIK se ukvarja z razvojem novih izobraževalnih programov, svetovanjem odrasli populaciji, posredovanjem kulturnih dogodkov in razvojem raznovrstne kulturniške ustvarjalnosti. Smo osrednji kinematograf, ki vodi filmski program za vsa kina v Beli krajini.


KRATKA PREDSTAVITEV DELA S CILJNO SKUPINO ROMOV, ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN STAREJŠIH ODRASLIH

ZIK se dvajset let ukvarja z razvojem izobraževalnih programov in projektov za potrebe Romov v Beli krajini. Največji poudarek daje izobraževanju, usposabljanju in svetovanju z namenom, da bi pripadniki romske skupnosti postali samostojni in odgovorni člani družbe. V sodelovanju z romskimi društvi in predstavniki strokovne javnosti ugotavlja izobraževalne potrebe Romov, jim prilagaja ponudbo programov in ustvarja pogoje za pridobivanje takšnih znanj, ki bodo prispevala k večjemu zaposlovanju Romov. Velik poudarek daje ozaveščanju javnosti o pomenu medsebojnega sodelovanja, strpnosti in prežemanja večinske in romske kulture.

Odrasli s posebnimi potrebami so ciljna skupina, ki se vključuje v različne izobraževalne programe, predvsem iz področja folklore, gledališča, likovne ustvarjalnosti in računalništva. Pomembno je sodelovanje z Varstveno delovnim centrom iz Črnomlja in njihovo bivalno enoto. Odrasle se posebnimi potrebami, ki niso vključeni v institucionalno varstvo, obiskujemo na domu, kjer potekajo različne ustvarjalne delavnice in svetovanje.

Starejši odrasli se združujejo v Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki jo je ZIK ustanovil pred enim desetletjem. Vključujejo se v različne izobraževalne oblike, najbolj jih zanimajo vsebine iz področja gibanja, zdrave prehrane, zdravega načina življenja, računalništva, tujih jezikov in drugih. Pestra izbira programov je odziv na ugotavljanje izobraževalnih potreb pri skupini starejših odraslih.

 

 

logo_MSS_barvni_238 ess_color
 
(c) ZIK Crnomelj 2009
Produkcija: ViDIT